“Circulaire economie” ook toegepast bij Clarebout

WZ2
WZ2

Clarebout opteert er voor om binnen de groep maximaal in te zetten op de noodzakelijke verschuiving van een klassiek economisch naar een circulair model waarbij grondstoffen veelvuldig opnieuw worden ingezet. Eén van de toepassingen is de recuperatie van fosfaat uit water voor het maken van struviet. Het water dat gebruikt werd tijdens het productieproces bevat immers nog heel wat potentieel dat men kan benutten ter hoogte van de waterzuivering.

Hoe werkt het?

Vanuit de productie-eenheden zijn er 2 watercircuits: 1 voor productiewater en 1 voor vethoudend water. Van het vethoudend water wordt de bakolie afgescheiden. Die bakolie wordt verder gebruikt voor productie van biodiesel, voor zetmeel voor de papierindustrie en voor productstromen binnen de veevoeding. Het productiewater gaat langs 2 anaerobe zuiveringsinstallaties. In zo’n anaerobe waterzuivering breken bacteriën het organisch afval in het water af in een zuurstofarme omgeving.

Dat zorgt voor voor de productie van heel wat energierijk biogas. Het water dat uit deze zuivering komt, gaat naar de struvietinstallatie waar het fosfaat verwijderd wordt. Want de meest geavanceerde techniek om productiewater te herwaarderen is door fosfaat als klant-en-klare meststof te recupereren uit dat water.

Belang van fosfaat

Fosfaat is namelijk een eindige meststof en bovendien niet te vervangen door een andere bron zoals dat bijvoorbeeld wel kan voor onze energievoorziening. De productie van kunstmest, beiden stikstof en fosfaat, lag bijvoorbeeld aan de basis van de exponentiële groei van de wereldbevolking. Zonder kunstmest kunnen we amper 1,5 miljard mensen van voldoende voedsel voorzien en we zijn ondertussen met meer dan 7 miljard!

De voorraden fosfaat zijn beperkt en Europa beschikt niet over eigen fosfaatmijnen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de EU fosfaat heeft opgenomen in de lijst van “Kritische Materialen”. Het is daarom van cruciaal belang om deze waardevolle stoffen maximaal te recupereren en te hergebruiken. Dat is precies wat we doen.

Door gewonnen fosfaat met stikstof en magnesium gepast te combineren ontstaat een zuiver product, nl. struviet. Dit struviet heeft de eigenschap van traagwerkende meststof of kan dienen als grondstof voor de kunstmestindustrie.

Zowel op de site van Nieuwkerke als Waasten maakt men gebruik van deze techniek om dagelijks een 2-tal ton van dit ‘struviet’ te kunnen maken. Het product werd onderzocht en heeft ondertussen van de overheid de erkenning gekregen als ‘grondstof’ en mag dus opnieuw in de voedselketen gebracht worden.