Excelleren in veiligheid en gezondheid op het werk

Clarebout werkt reeds enige tijd hard aan een veilige & gezonde werkplek voor haar medewerkers. We schakelen nu een tandje hoger. Midden vorig jaar werd beslist om de nieuwste wereldwijde ISO 45001 norm inzake veiligheid & gezondheid op het werk te behalen. Hierdoor zal het bedrijf voldoen aan de hoogste normen inzake veiligheid & gezondheid op het werk.

De richtlijnen voor deze nieuwe standaard, ISO 45001, werden in maart 2018 gepubliceerd en na een voorbereidingsfase binnen het bedrijf is de procedure tot certificatie in de zomer van 2018 van start gegaan. Dit zowel voor de productie-eenheid in Nieuwkerke als die in Waasten. Clarebout geeft hiermee een sterk signaal: veilig en gezond werken is overal en voor iedereen prioriteit, zowel op korte als op lange termijn. Clarebout wil als één van eersten binnen haar sector wereldwijd deze internationale norm behalen.

ISO 45001 is een nieuwe, internationaal erkende standaard die werd uitgewerkt voor het continu verbeteren van veiligheid en gezondheid op het werk. De richtlijn verschaft hiervoor een sterk kader en stelt organisaties in staat om het veiligheidsbeleid op een excellente manier verder uit te bouwen en te controleren.

Organisaties die hun gezondheids- en welzijnsbeleid baseren op de ISO 45001, zullen volgens de organisatie die de normen heeft uitgewerkt, verdere verbeteringen boeken op diverse vlakken waaronder:

  • Een beleid en doelstellingen rond veiligheid & welzijn op het werk verder ontwikkelen en implementeren
  • Gevaren en risico’s verder in kaart brengen die gekoppeld zijn aan de activiteiten, ze proberen te elimineren of te controleren om hun potentiële effecten te minimaliseren
  • Operationele controles organiseren om de risico's, wettelijke en andere vereisten naadloos te beheren
  • De vooruitgang inzake veiligheid & gezondheid op het werk systematisch te evalueren en continu te zoeken naar verbeteringen
  • De alertheid van alle medewerkers verhogen rond risico's die met welzijn en veiligheid te maken hebben
  • Garanderen dat medewerkers een actieve rol spelen in het hele beleid rond veiligheid & gezondheid.

Binnen het bedrijf is iedereen betrokken. De medewerkers werden al ruim geïnformeerd en deze maand starten nieuwe opleidingen en werd een grote sensibiliseringscampagne rond veiligheid op het werk’ gelanceerd. De inspanningen zullen regelmatig geëvalueerd worden via interne en externe audits.

Het doel is om in maart 2020 de norm officieel te behalen voor beide productie-eenheden.