Duurzaamheid

Duurzaamheid

Clarebout is een dynamisch familiebedrijf dat vastbesloten wil meewerken aan een duurzame wereld. Onze focus op klanttevredenheid loopt samen met onze zorg voor de toekomst.

We streven naar een veilige en kwaliteitsvolle werkplek voor onze medewerkers. Met de buurtbewoners en de lokale gemeenschap willen we duurzame relaties opbouwen. Doorheen heel de leveranciersketen vragen we iedereen zich ethisch te gedragen en respect te hebben voor mens en milieu. Onze productieprocessen zijn gericht op rationeel energie- en waterverbruik en op het hergebruik van natuurlijke energiebronnen en grondstoffen. We produceren diepgevroren aardappelproducten die via onze klanten naar consumenten over heel de wereld gaan. Dat maakt dat kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid een topprioriteit zijn.