Duurzaamheid

Logistiek

Clarebout beschikt over logistieke centra die in eigen beheer worden uitgebaat. In deze diepvries-opslagplaatsen worden de afgewerkte producten voor onze klanten bewaard. Het ontwerp van deze gebouwen is gericht op een zeer efficiënte en flexibele werking.

Hierdoor kan bijvoorbeeld de laadtijd van vrachtwagens tot een minimum beperkt worden en kan naadloos aangesloten worden op de logistieke noden van de klanten.

De hele logistieke keten wordt continue geëvalueerd en geoptimaliseerd in het kader van duurzaamheid. Hoe kunnen we reistijden, manieren van vervoer, aantal verplaatsingen, etc. optimaliseren zodat ze de minste hinder (geluid, uitstoot, verkeerstrafiek) veroorzaken.