Duurzaamheid

Kwaliteit

Het hele productieproces - vanaf de aanvoer van aardappelen tot het vertrek van afgewerkte producten uit onze productie-eenheden - zijn onderhevig aan de strengste kwaliteitsnormen. Aan de hand van een goed uitgebouwd traceerbaarheidssysteem kan alle informatie voor elke primaire grondstof (aardappelen, olie, folie, e.d.) van leverancier tot klant gevolgd worden. Bovendien kan voor elk verpakt product nagegaan worden welke primaire grondstoffen gebruikt werden, wanneer en hoe het geproduceerd werd.

Onze eigen kwaliteitsdienst zet zich continu in om de beste kwaliteit voor onze producten te kunnen garanderen. Het kwaliteitsteam doet dagelijks een rondgang in de productievestigingen om alles nauwgezet op te volgen en advies te geven waar nodig en controleert de productie in de verschillende fases van het productieproces.

Het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voert regelmatig controles uit bij bedrijven om de voedselveiligheid te garanderen. Als voedingsbedrijf worden we dus ook continu opgevolgd en krijgen we regelmatig controle-bezoeken van dit agentschap.