Duurzaamheid

Bedrijfsethiek

Bij Clarebout dragen we ethisch gedrag hoog in het vaandel. We willen onze verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van de samenleving, onze medewerkers en onze klanten door op een eerlijke en integere manier handel te drijven, door het cultiveren van een positieve werkomgeving, door het beschermen van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, door transparant en accuraat te communiceren.

Om een open en eerlijke communicatie te bevorderen is er een intern meldingssysteem beschikbaar. Als je bezorgdheden of vragen hebt of melding wil maken van onregelmatigheden, inbreuken of wanpraktijken zoals potentiële fraude, corruptie of pestgedrag, kan je Clarebout 24/7 bereiken zowel via mail (communication@clarebout.com) als telefonisch (+32 (0)57 45 20 19).

Indien je anoniem een van deze onderwerpen wenst aan de kaarten, kan je ook terecht op het platform SpeakUp.

Via SpeakUp kan je anoniem vragen bellen of mailen. Na versleuteling worden de vragen anoniem via het platform naar de verantwoordelijken bij Clarebout doorgestuurd en wordt er een anoniem antwoord teruggezonden.

Je kan SpeakUp raadplegen per telefoon 0800 89 326 of via de link met toegangscode 106436.