Duurzaamheid

Milieu

Zorg voor milieu & omgeving is niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. Bij het nemen van beleidsbeslissingen wordt voortdurend aandacht geschonken aan het behoud en de bevordering van het leefmilieu, de effecten van beslissingen op water, geluid en lucht in de lokale en ruimere omgeving.

De medewerkers worden continu geïnformeerd over de principes van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering en gewezen op de noodzaak van een sterk milieubewustzijn. Daarnaast voeren we een milieubeleid dat volledig in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en reglementeringen in België en Europa.